Rehabilitering Skole i Oslo

H-vinduet+

H-vinduet+ har levert vinduer til rehabiliteringsprosjekt av skole i Oslo