Schweigaardsgate 33 Oslo

I Schweigaardsgate 33 i Oslo har vi for Strøm Gundersen hatt dette prosjektet. 

Her har H-Fasader Glassteam levert og montert glassfasadene mot nord med skråtak, 1. og 2. etasje mot sør, samt fasadene mot vest og øst. Vi har også levert utvendige aluminiumsdører.

Her har prosjektleder Maksymilian Obodzinski benyttet Schûco FWS 50 HI profiltype.

Det ligger høye miljøambisjoner bak den doble glassfasaden i Schweigaardsgate 33 hvor Bane Nor har flyttet inn. Et ytre sjikt av laminerte glassplater med integrerte solceller produserer strøm, skygger for solinnstråling og transporterer bort varme.